Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 14 Next Page
Page Background

11 ARALIK 2006

AB Genel İşler ve Dış

İlişkiler Konseyi, 9 Kasım

2006 tarihli Komisyon

tavsiyesiyle, Ek Protokol

taahhütlerinin yerine

getirilmesine kadar 8

faslın açılmayacağını ve

hiçbir faslın geçici

olarak

kapatılmayacağını

açıkladı.

1 OCAK

2007

Altıncı

Genişleme:

Bulgaristan ve

Romanya AB

üyesi.

2007

Prof. Dr. Halûk

Kabaalioğlu

İKV Başkanı

17 NİSAN

2007

Türkiye’nin AB

Müktesebatına

Uyum

Programı

açıklandı.

11 TEMMUZ

2007

İKV’nin TOBB desteği

ile yürüttüğü AB

kurumlarında Türkiye

ile ilgili çalışan

uzmanlara yönelik

“Window to Turkey”

projesi başladı.

2008

İKV’nin davetiyle

Türkiye’ye gelen AP

üyeleri ile “Avrupa

Parlamentosu ve

Türkiye Sivil Toplum

Diyaloğu”

kapsamında çeşitli

toplantılar

düzenlendi.

27 MAYIS

2007

AB Uyum Sürecinde

Türk İş Dünyasının

Etki Analizi

Kapasitesinin

Artırılması Projesi

Devlet Bakanı Ali

Babacan’ın

katılımıyla başlatıldı.

ARALIK 2007

İKV, “katılım”

sözcüğünün

Fransa’nın baskısıyla

Zirve Bildirgesi’nden

çıkarılmasını, Türk

sivil toplum adına

protesto etmek üzere

AB Konseyine ara

deklarasyon sundu.

12 HAZİRAN

2006

Türkiye’nin katılım

müzakerelerinde

gerekli koşulların

sağlanmasıyla aynı

gün içinde açılıp

kapatılan ilk faslı

“Bilim ve Araştırma”

oldu.

Mart-Aralık 2007 Döneminde Fiili Müzakerelere Açılan Fasıllar:

“İ letme ve Sanayi Politikası” (29 Mart 2007)

“İstatistik” ve “Mali Kontrol” (26 Haziran 2007)

“Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” ve “Trans-Avrupa Ağları” (19 Aralık 2007)

Fiili Müzakerelere İlk Açılan Fasıl:

“Bilim ve Ara tırma” (12 Haziran 2006)