Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 14 Next Page
Page Background

9 MAYIS 1950

Schuman

Bildirgesi: AB

düşüncesinin

ortaya çıkışı.

12 EYLÜL 1963

Türkiye ve AET

arasında ortaklık

ve bütünleşme

hede ni öngören

Ankara

Anlaşması

imzalandı.

18 NİSAN 1951

Avrupa Kömür ve

Çelik Topluluğu

kuruldu: Batı

Almanya, Fransa,

İtalya, Hollanda,

Belçika ve

Lüksemburg.

26 KASIM 1965

İKV, İTO Başkanı

Behçet

Osmanağaoğlu ve

İSO Başkanı Fazıl

Zobu tarafından

“İktisadi Kalkınma

Tesisi” adıyla

kuruldu.

31 TEMMUZ 1959

Türkiye, AET’ye ortaklık

başvurusunda bulundu.

25 MART 1957

Avrupa Ekonomik

Topluluğu (AET) ve

Avrupa Atom

Enerjisi

Topluluğu’nu kuran

Roma Antlaşması

imzalandı.

TEMMUZ 1966

İKV resmi olarak

faaliyete geçti.

Türkiye’nin en eski

AB ve tek emanetçi

kütüphanesi de İKV

ile birlikte kuruldu.

1967

İKV’nin ilk broşürü:

“Ortak Pazar ve Türkiye”

“İktisadî Kalkınma Tesisi;

Kalkınma, Sanayileşme

ve Ortak Pazar

konularında Sanayici ve

Tüccarlarımızın

hizmetindedir”.

1950

1960