Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 14 Next Page
Page Background

6 MART 1995

1/95 sayılı Ortaklık

Konseyi Kararı

uyarınca 1 Ocak

1996 tarihinde

Gümrük Birliği

tamamlandı.

6 ARALIK 1995

Meral Gezgin Eriş

İKV Başkanı

12 13 ARALIK 1997

Lüksemburg Zirvesi’nde

alınan 10 ülkenin katılım

müzakerelerinin başlatılması

kararına Türkiye’nin dâhil

edilmemesiyle Türkiye, AB

ile olan siyasi ilişkilerini

askıya alacağını bildirdi.

4 KASIM 1998

Avrupa Komisyonu

Türkiye için

hazırladığı ilk

raporunu sundu.

1 MAYIS 1999

Amsterdam

Antlaşması:

Güçlendirilmiş

karar alma

mekanizması,

üyelik için temel

hak ve özgürlükler

kriteri.

11 12

ARALIK

1999

Helsinki

Zirvesi’nde,

Türkiye’nin

AB’ye adaylık

statüsü tanındı.

26 MART 1995

Schengen

Anlaşması

yürürlüğe girdi.

21 MART 1997

İKV ile Türkiye-AT

Karma Parlamentosu

ortak girişimiyle

Türkiye-AB Ulusal

Danışma Konseyi’nin

ilk toplantısında

Amsterdam Zirvesi’ne

iletilmek üzere ortak

Bildirge yayımlandı.

2000

4 TEMMUZ

2000

AB Genel Sekreterliği

(ABGS) 4587 sayılı

Kanun ile

Başbakanlığa bağlı

olarak kuruldu.