Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 14 Next Page
Page Background

7 EKİM 2002

Türkiye Platformu’nun

İstanbul’daki ikinci

toplantısında “Türkiye

Kararlılığını Kanıtladı.

Şimdi Sıra AB’de”

başlığı altında AB’ye

ortak çağrıda

bulunuldu.

27 KASIM

2002

“Türkiye

Kararlılığını

Kanıtladı. Şimdi

Sıra AB’de” başlıklı

ikinci deklarasyon

Brüksel’e sunuldu.

12 MART

2003

Davut Ökütçü

İKV Başkanı

19 NİSAN

2003

TBMM’de AB

Uyum Komisyonu

kuruldu.

1 MAYIS

2004

AB’nin en

kapsamlı

genişlemesi:

Estonya, GKRY,

Letonya, Litvanya,

Macaristan,

Malta, Polonya,

Çek Cumhuriyeti,

Slovakya,

Slovenya AB

üyesi.

2004

“AB

Müktesebatının

Yatay Olarak

Uygulanışının

Öncü Türk

Sektörlerine

Etkileri” Projesi

fonlandığı AB

programı altında

en etkili proje

seçildi.

HAZİRAN 2004

Müzakere öncesi

dönemde yapılan ilk

kapsamlı projelerden

biri olan Avrupa Bilgi

Köprüleri Programı

kapsamında İKV’nin

“Katılım Öncesi

Süreçte Türkiye-AB

Seminerleri” Projesi

24 ilde tamamlandı.

24 MART 2001

Avrupa Konseyi,

Türkiye için

hazırladığı Katılım

Ortaklığı Belgesi’ni

onayladı.

5 HAZİRAN

2002

TOBB’un çağrısıyla

kurulan ve

sekreteryasını İKV’nin

yaptığı Türkiye

Platformu’nun ilk

toplantısında

“Türkiye’nin Yeri

AB’dir. Kaybedecek

Zamanımız Yoktur”

adıyla ilk ortak

deklarasyon

yayımlandı.

2001